Contact Us

Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor
Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor, No 2A, Persiaran Damai, Seksyen 10 Shah Alam, Malaysia 40100

Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor
No. 2A Pesiaran Damai, Seksyen 10
40100 Shah Alam, Selangor
Telefon: (+603) 5511 9001 / 2 / 3
Faksimili: (+603) 5512 3788